david van der veen
Een leven toegewijd aan de hemelse Vader, waarin vertrouwen, liefde voor de medemens en de natuur centraal staan.